De Patriots hebben veel energie
ingezet om het te behouden

Gillette Stadium ligt net ten zuidwesten van het centrum van Boston en is de thuisbasis van een van de meest gerespecteerde sportteams, de New England Patriots. Sinds Robert Kraft in 1994 de franchise kocht, heeft geen enkel NFL-team méér wedstrijden gewonnen dan de Patriots. Tussen 2001 en 2004 werden de Patriots slechts het tweede team in de geschiedenis van de NFL dat drie Super Bowls in vier jaar heeft gewonnen.

Maar voor sommigen is het juist het werk dat buiten het veld wordt gedaan waardoor de Patriots-organisatie een van de meest gerespecteerde in de competitie is geworden.

De Kraft Group heeft de bouw van het Gillette Stadion, dat in 2002 werd geopend, onderhands gefinancierd voor een bedrag van $325 miljoen. Dat jaar won The Kraft Group voor het ontwerp van het stadion de New England Environmental Merit Award van de U.S. Environmental Protection Agency.

Om de bouw- en operationele problemen te vermijden waardoor de vorige locatie van het team werd geplaagd, had The Kraft Group hun aannemer uitgedaagd om zich bij het ontwerp van het Gillette Stadion te richten op duurzaamheid op lange termijn, energie-efficiëntie en beheer van het ecosysteem. Hierdoor was The Kraft Group in staat om een faciliteit te ontwikkelen die zowel tijdens de bouw als in het dagelijkse gebruik duurzaam is. Vanaf het begin hebben de ontwerpers zich gericht op de belangrijkste gebieden die milieuvoordelen en kostenbesparingen zouden kunnen opleveren.

 

ENERGIEVERBRUIK MINIMALISEREN

Met behulp van de op het elektrische distributiesysteem geïnstalleerde timingapparaten kon alle niet-essentiële verlichting na de gebruiksuren automatisch worden uitgeschakeld. Deze aandacht voor het energieverbruik in de ontwerpfase zorgde voor een vermindering van het verbruik en de daarmee samenhangende financiële kosten, en voor een vermindering van de bijbehorende koolstofemissies.

DUURZAAM GEBRUIK VAN AFVALWATER

Een afvalwaterzuiveringsinstallatie ter plaatse verwerkt de sanitaire afvoer van het stadion, zoals het afvalwater dat ontstaat bij het handen wassen, wasmachines en het baden. Dit water wordt vervolgens hergebruikt in duizenden toiletten in de hele faciliteit, waardoor er jaarlijks miljoenen liters water worden bespaard.

HERGEBRUIK VAN AFVALPRODUCTEN TIJDENS DE BOUW

Tijdens de bouw van het stadion werd meer dan 130.000 kubieke meter opengebarsten gesteente door middel van brekers ter plaatse verwerkt en hergebruikt op de locatie. Dit proces heeft ertoe geleid dat meer dan 90% van het restproduct werd hergebruikt in plaats van dat het werd toegevoegd aan de afnemende stortplaatscapaciteit van de regio.

De installatie van XLERATOR-handdrogers vermindert de kosten en het onderhoud in verband met papieren handdoeken in de toiletten van het stadion

Het vernieuwen van de toiletten met XLERATOR® handdrogers is weer een grote stap in het verminderen van onze ecologische voetafdruk.

“Het vernieuwen van de toiletten met XLERATOR® handdrogers is weer een grote stap in het verminderen van onze ecologische voetafdruk.”
JIM NOLAN
VP of Operations bij Gillette Stadium

PROFITEREN VAN ZONNE-ENERGIE

In Oktober 2009, kondigde de Projecten en Diensten Groep van Constellation Energy aan dat het zou beginnen met de bouw van een fotovoltaïsch energiesysteem dat ongeveer 525 kilowatt aan schone, hernieuwbare zonne-energie zal genereren op Patriot Place, de 120.000 vierkante meter grote bestemming voor entertainment, winkels en eetgelegenheden naast Gillette Stadium in Foxborough, Massachusetts. Het systeem zal ongeveer 30 procent van de stroom van Patriot Place leveren en beslaat zeven daken van gebouwen in het complex. De bouw omvat de installatie van ongeveer 2.800 kristallijne fotovoltaïsche panelen.

Het facilitaire managementteam van Gillette Stadium blijft zoeken naar nieuwe manieren om zijn inspanningen op het gebied van milieubehoud uit te breiden en de kosten te verlagen.

“Hoewel onze primaire focus blijft op het creëren van de ultieme ervaring voor fans, zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe gebieden om milieuverbeteringen aan te brengen,” zei Jim Nolan, vice-president van operationele activiteiten bij Gillette Stadium. “Het vernieuwen van de toiletten met XLERATOR® handdrogers is weer een grote stap in het verminderen van onze ecologische voetafdruk.””

De installatie van XLERATOR-handdrogers vermindert de kosten en het onderhoud in verband met papieren handdoeken in de toiletten van het stadion”, aldus Nolan. “We zijn van plan om in de loop van de tijd meer drogers te installeren in onze andere panden, waardoor de operationele kosten worden verlaagd en onze bestaande duurzaamheidsinitiatieven worden ondersteund.”

In tegenstelling tot conventionele handdrogers met een gemiddelde droogtijd van 30 tot 45 seconden, droogt de XLERATOR de handen drie keer zo snel (volledig binnen 10 seconden)* en verbruikt 80% minder energie dan conventionele handdrogers. XLERATOR vertegenwoordigt een kostenbesparing van 95% ten opzichte van papieren handdoeken, vermindert het onderhoud en verbetert de hygiëne in de toiletruimte. XLERATOR is ook de enige handdroger die is gecertificeerd als MADE IN USA, de eerste handdroger die vermeld staat als GreenSpec® en het helpt faciliteiten te kwalificeren voor meerdere LEED-kredietpunten.

De installatie was heel vanzelfsprekend, gezien de bewezen milieuvoordelen van XLERATOR en de reputatie van het stadion als leider op het gebied van milieubehoud. Nolan merkt op dat naast de energiebesparing, “Het niet hoeven ophalen van overtollige papieren handdoeken, opnieuw bevoorraden van handdoekdispensers, of betalen voor de verwijdering van dergelijk afval, het stadion duizenden dollars in de exploitatiekosten zal besparen.”

Om het modernisatieproces verder te vereenvoudigen, voorzag Excel Dryer het operationele team van inbouwkasten waardoor de drogers precies in de ruimte konden worden gemonteerd waar de dispensers voor papieren handdoeken zich ooit bevonden.

“De NFL heeft momenteel XLERATOR-handdrogers geïnstalleerd op het hoofdkantoor in New York en de NFL Network Studios in Los Angeles en moedigt het gebruik van snelle, energie-efficiënte handdrogers in stadions aan als onderdeel van het ‘Groene initiatief’ van de competitie,” zei David Krichavsky, directeur van communautaire zaken van de National Football League.

“We zijn enthousiast over de samenwerking met een van de meest gerespecteerde organisaties in de professionele sport,” zei William Gagnon, directeur van marketing, Excel Dryer, Inc. “De Kraft Group heeft de modelfranchise in de NFL gecreëerd; zijn team, operationele activiteiten, bedrijf en groene initiatieven zijn een bewezen blauwdruk voor succes.”

Met voortdurende inspanningen om de uitstoot van koolstof te verminderen en energie te besparen, zijn de Patriots en Gillette Stadium goed op weg om een ‘groene dynastie’ te creëren.


DE PATRIOTS BESPAREN 95% VERGELEKEN MET DE KOSTEN VAN PAPIEREN HANDDOEKEN, ONDERHOUD EN AFVAL TERWIJL ZE HUN KOOLSTOFVOETAFDRUK MET 70% VERLAGEN.


Lees de volledige casestudy